Projekty zrealizowane w 2013 r.

  1.  " Pewnie, że tak!" - projekt edukacyjno-terapeutyczny wspierający rozwój dzieci niepełnosprawnych  w trzech obszarach: zajęć relaksacyjnych (odreagowanie stresu, poznanie zabaw i technik pozwalających rozładować napięcia), zajęć rozwijających kompetencję komunikacyjną i społeczna, zajęć stymulujących wszystkie systemy sensoryczne, ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu równowagi i dotyku – zadanie zrealizowane we współpracy z administracją publiczną.
  2. " Poradnia Rodzinna" - projekt  stanowi autorską, w pełni nowoczesną propozycję zespołu specjalistów-praktyków pracujących razem od 2010 roku. W ramach poradni oferowaliśmy pomoc w takich obszarach jak:
  • ​Wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi.
  • Psychoedukacja w zakresie rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem i napięciami.
  • Pomoc rodzinom w radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży 
  • Pomoc rodzinom, parom, w których głównym problemem są trudności komunikacyjne 
  • Pomoc interwencyjna osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym i rodzinom