Projekty zrealizowane w 2012 r.

  1. " Ergoterapia w pediatrii. Terapia ręki." - szkolenie dla profesjonalistów zajmujących się terapią dzieci  Program obejmował m.in.: etapy rozwoju chwytu i czynności motorycznej ręki, ćwiczenia rozwijające rękę i przygotowujące do nauki jedzenia i picia, przygotowanie do samoobsługi dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, propozycje terapii ręki u dzieci leworęcznych, ćwiczenia orientacji w przestrzeni, pamięć słuchowa i dotykowa poprawiająca czynności ręki. Uczestnikami szkolenie byli neurologopedzi z całej Polski. Szkolenie zostało zrealizowane przy współpracy z „Sektorem 3”.
  2.  „Wsparcie rozwoju dzieci niepełnosprawnych” - projekt realizował zajęcia wspierające terapię dzieci niepełnosprawnych w trzech obszarach: zajęć relaksacyjnych (odreagowanie stresu, poznanie zabaw i technik pozwalających rozładować napięcia), zajęć rozwijających kompetencję komunikacyjną i społeczna, zajęć stymulujących wszystkie systemy sensoryczne, ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu równowagi i dotyku – zadanie zrealizowane we współpracy z administracją publiczną.